வெள்ளி, பிப்ரவரி 13, 2015

உலகில் மழை பெய்யாத இடம்

உலகில் மழை பெய்யாத இடம் எது?
****************************
உலகில் பலநாடுகளிலும் பலவேறு அளவுகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழை பெய்து
வருகிறது. மழை அளவை பொதுவாக சென்டீமிட்டரில் கணக்கிடப்படுகிறது. உலகின் பல பாலைவனங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 25 சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவாக தான் மழை
பெய்கிறது. இந்த இடங்களில் பகலில் வெப்பம் அதிகமாகவும் இரவில் குளிர் அதிகமாகவும் இருக்கும் பொதுவாக பாலை வனங்களில் கள்ளி செடிகளே பெருமளவில் காணப்படுகிறது. இந்த கள்ளிச் செடிகள் கடுமையான வறட்சியும் தாங்கி வளரும் திரன் உடையவை.
சிலி நாட்டில் அமைந்துள்ள அடகாமா பாலைவனம் (Atacama Desert) மிகவும் விநோதமானது இந்த பாலை வனத்தில் எந்தத் தாவரமும் வளர்வதில்லை உலகிலேயோ மிகவும் வறட்சியான பகுதியாக இந்த பாலைவனம் கருதப்படுகிறது. மேலும் பல ஆன்டுகளாக மழையே பெய்வதில்லையாம் சுமார் 400 ஆண்டுகளாக மழை பெய்யாத இடமாக அடகாமா பாலைவனம் இருந்து வருகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகாறார்கள்.
உலகின் மிக பெரிய பாலைவனமாக சகாரா பாலைவனம் (Sahra Desert)திகழ்கிறது இந்த பாலைவனம் சுமார் 84-லட்சம் சதுர கீலோமீட்டர் கொண்டதாகும் பாலைவனம்
என்றால் வெப்ப பாலைவனங்கள் மட்டுமே என்று நினைத்து விடவேண்டாம். குளிர்
பாலைவனங்களும் உள்ளன.
அன்டார்டிகா,காரீன்லாந்து,ரஷ்யாவில் வடக்கு பகுதி போன்றவை குளிர்பாலைவனப் பிரிவைச் சேர்ந்தவை. இங்கும் மழை அளவு குறைவாகும். இங்கு எப்போதும் பனி கொட்டிக் கொண்டே இருக்கும். இந்த பனி நமது தலைக்கு மேலிருந்து கொட்டாது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட பனித் துகள்களாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக