வியாழன், மே 24, 2012

வாய்ப்பாடி மாகாளியம்மன் கோவில்

அண்மையில் 2012ல் நடைபெற்ற வாய்ப்பாடி மாகாளியம்மன் கோவில் பொங்கல் விழாவின் ஒரு தொகுப்புக்காட்சிகள்திங்கள், மே 07, 2012

மேட்டுபாளையம் வனபத்திரகாளியம்மன் ‍பட தொகுப்பு...2ஆம் பாகம்

நமது அன்பு நண்பர் சதீஷ் அவர்களின் கிடாவெட்டுக்கு மே6‍ ல் அங்கு நாம் சென்றபோது எடுத்த சில காட்சிகளின் தொகுப்பு....

மேட்டுபாளையம் வனபத்திரகாளியம்மன் ‍பட தொகுப்பு...1ஆம் பாகம்

நமது அன்பு நண்பர் சதீஷ் அவர்களின் கிடாவெட்டுக்கு மே6‍ ல் அங்கு நாம் சென்றபோது எடுத்த சில காட்சிகளின் தொகுப்பு....